Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom

Uvod

Centralna univerzitetska biblioteka (u daljnjem tekstu: CUB) je centralna biblioteka Univerziteta Crne Gore (u daljnjem tekstu: UCG), opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa, koja djeluje kao podrška nastavno-obrazovnim i naučnoistraživačkim procesima na UCG. CUB je nosilac organizacije i razvoja cjelokupnog bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta.

CUB je organizovana kao integrisani organizacioni model bibliotečko-informacione djelatnosti UCG, odnosno kao jedinstvena biblioteka sa specijalizovanim bibliotečkim odjeljcima u okviru organizacionih jedinica UCG, to jest na fakultetima, višim školama, akademijama i institutima.

Misija CUB je da omogući slobodan pristup svim vrstama i oblicima informacija razvojem i održavanjem vlastitih fondova bibliotečke građe, kao i pristup svim drugim izvorima informacija u cilju obezbjeđivanja podrške nastavnom, naučnoistraživačkom, stručnom i umjetničkom radu na UCG.

Kao vodeća naučna biblioteka u Crnoj Gori, CUB obezbjeđuje podršku razvoju svih oblasti nauke i istraživanja u Crnoj Gori.

Odjeljci CUB djeluju kao podrška učenju, nastavi, istraživanju i umjetničkom radu u okviru jedne ili više organizacionih jedinica Univerziteta i izgrađuju fondove iz naučnih i stručnih oblasti koje se izučavaju u okviru jedinica za koje obavljaju svoju djelatnost.

Uprava CUB smještena je u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, dok je njena čitaonica sa 80 korisničkih mjesta, referalna zbirka i radni prostor za stručno osoblje smještena u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta.

Odjeljci CUB sa svojim fondovima i čitaonicama nalaze se na sljedećim lokacijama:

  • Biblioteka prirodnih, medicinskih i tehničkih nauka – Zgrada tehničkih fakulteta, Medicinski, Arhitektonski i Biotehnički fakultet, Podgorica
  • Pomorska biblioteka – Pomorska biblioteka i Institut za biologiju mora, Kotor
  • Biblioteka umjetnosti – Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje
  • Biblioteka Filozofskog fakulteta – Filozofski fakultet, Nikšić
  • Biblioteka Pravnog fakulteta – Pravni fakultet, Podgorica
  • Biblioteka Ekonomskog fakulteta – Ekonomski fakultet, Podgorica
  • Biblioteka Fakulteta političkih nauka – Fakultet političkih nauka, Podgorica

Library Network Support Services Western Balkans Platform

LNSS LibGuides - Univerzitet Crne Gore - Centralna Univerzitetska Biblioteka